HOME EQUIP CURRÍCULUM CONTACTE
ES | | EN


CIRUGIA RENAL

Grans càlculs · Càlculs complexos · Tumors renals grans · Tumors renals en llocs incòmodes per a altres cirurgies alternatives · Malformacions congènites

Ureterectomies segmentaries en casos seleccionats · Reimplants ureterals per lesions de cirurgies anteriors, en moltes ocasions laparoscòpiques (cirurgia laparoscòpica urològica i ginecològica). Reconstruccions de pèrdua d'elements ureterals amb flaps vesicals

copyright dr. tremps 2011 | disseny LaVi